[1]
S. Ménasé and M. del Carmen Cortés, “Aprender a encarnar: El Método Feldenkrais®”, FRJ, vol. 7, Aug. 2023.