(1)
Ménasé, S.; del Carmen Cortés, M. Aprender a Encarnar: El Método Feldenkrais®. FRJ 2023, 7.